ĐẦM KẺ SỌC THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng

3798/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM KẺ SỌC THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM KẺ SỌC THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Đầm cổ tròn, cộc tay. Cài khuy sau lưng, thêu họa tiết trước ngực và ở gấu.

Hình ảnh 3 / ĐẦM KẺ SỌC THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM KẺ SỌC THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM KẺ SỌC THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng