ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

3390/001

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara

Đầm dệt kim dáng rộng, cổ tròn, dài tay. Cổ, cổ tay và gấu bo viền khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM KẺ NGANG NHIỀU MÀU ĐẶC BIỆT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng