ĐẦM KẺ CA RÔ BUỘC DÂY Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1020/631

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM KẺ CA RÔ BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM KẺ CA RÔ BUỘC DÂY từ Zara

Đầm cổ tròn, tay dài xẻ và buộc dây. Eo bo chun. Xẻ giọt lệ sau lưng và có khuy cài.

Hình ảnh 3 / ĐẦM KẺ CA RÔ BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM KẺ CA RÔ BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM KẺ CA RÔ BUỘC DÂY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng