ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC Chi tiết

 

MÀU: màu đỏ rượu

3198/042

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara

Đầm mini cổ tròn, dài tay, buộc dây ở cổ tay. Dáng xòe. Sau lưng xẻ, cài khuy và khóa kéo ẩn ở đường may.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng