ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC Chi tiết

 

MÀU: Xanh lục

0061/564

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara

Đầm cổ tròn, không tay. Cài khuy phía trước, in họa tiết toàn thân.

Hình ảnh 3 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng