ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

2315/118

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara

Đầm vải rũ, cổ tròn, dài tay. Nhún li ở eo. Cài bằng khóa kéo ẩn ở đường may sau lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM IN HỌA TIẾT HÌNH CON HỔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng