ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

2112/409

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara

Đầm cổ ve lật, cộc tay. Có hàng khuy cài phía trước, may viền khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM IN HỌA TIẾT CÀI KHUY VÀ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng