ĐẦM HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

1115/747

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara

Đầm cổ tròn, tay ngắn buộc nơ. Xếp nếp trên cổ, cài khuy sau lưng. Họa tiết in hoa.

Hình ảnh 3 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng