ĐẦM HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 2

0219/076

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara

Đầm co giãn in họa tiết, cổ tròn, dài tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng