ĐẦM HAI TẦNG CHẤM BI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5431/522

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM HAI TẦNG CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM HAI TẦNG CHẤM BI từ Zara

Đầm hai dây, kiểu hai tầng. Vải họa tiết chấm bi.

Hình ảnh 3 / ĐẦM HAI TẦNG CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM HAI TẦNG CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM HAI TẦNG CHẤM BI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng