ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng cát

5644/319

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Đầm hai dây dáng bó, cổ vuông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

JOIN LIFE
Care for fiber: tối thiểu 25% là sợi tổng hợp tái chế.
Sợi tổng hợp tái chế được sản xuất từ chai nhựa tái chế, tiêu thụ ít nước, ít năng lượng và ít tài nguyên thiên nhiên hơn.

Hình ảnh 3 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM HAI DÂY KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng