ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

9479/048

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara

Đầm dài cổ tròn, có dây đeo vai mảnh. Gấu xẻ hai bên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM HAI DÂY KẺ CA RÔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng