ĐẦM HỌA TIẾT HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng nhạt

1016/490

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM HỌA TIẾT HOA từ Zara

Đầm cổ tròn, cộc tay. Hàng khuy cài sau lưng. Thêu họa tiết trước ngực và dưới viền gấu.

Hình ảnh 3 / ĐẦM HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM HỌA TIẾT HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng