ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 2

6050/071

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara

Đầm in họa tiết chấm bi, cổ tròn, dài tay. Vạt xếp bèo xòe.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM HỌA TIẾT CHẤM BI CỠ LỚN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng