ĐẦM GÂN CO GIÃN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4174/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Đầm co giãn cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM GÂN CO GIÃN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng