ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 1

5644/319

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Đầm hai dây có cổ kiểu vuông phía trước và sau.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM DỆT KIM KIỂU ROME DÁNG CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng