ĐẦM DÀI THẮT NÚT Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

6873/005

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara

Đầm dệt kim dáng thụng, cổ tròn, có chi tiết thắt nút trên quai đeo vai. Gấu bất đối xứng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM DÀI THẮT NÚT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng