ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

4770/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara

Đầm dài dáng xòe rộng, cổ tròn, tay ngắn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM DÀI IN HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng