ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5644/107

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Đầm vải rũ co giãn, chần chỉ nổi khác màu trước ngực. Quai đeo vai mảnh điều chỉnh được, cổ chữ V. Ngực áo phối vải xuyên thấu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng