ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4250/041

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Đầm dài vải rũ, chần chỉ nổi khác màu. Cổ tròn, tay dài bo chun ở cổ tay. Eo điều chỉnh được bằng dây rút. Xẻ sau lưng, cài khuy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng