ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

1971/052

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Đầm cổ tròn, tay ngắn sát nách. Kèm thắt lưng vải bản rộng cài khuy bấm khác màu. Gấu xẻ phía trước. Khóa kéo kim loại ở lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng