ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

8342/109

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara

Đầm cổ tròn, tay ngắn phối chi tiết tương phản, vạt lệch. Cài bằng khóa kéo sau lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CHẤM BI VẠT LỆCH từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng