ĐẦM CHẤM BI CO GIÃN Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 1

5644/315

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CHẤM BI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CHẤM BI CO GIÃN từ Zara

Đầm cổ tròn, tay dài phồng. Eo có dây rút để điều chỉnh.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CHẤM BI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CHẤM BI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CHẤM BI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CHẤM BI CO GIÃN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng