ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 1

1131/313

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara

Đầm hai dây với cổ chữ V. Phía trước xẻ và xếp nếp.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CAMISOLE HỌA TIẾT NGỰA VẰN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng