ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng dịu

9479/600

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT từ Zara

Đầm cổ tròn, tay ngắn có gấu lật. May ráp và thắt nút ở eo. Xẻ giọt lệ sau cổ và có khuy cài.

Hình ảnh 3 / ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CA RÔ THẮT NÚT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng