ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

3440/057

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara

Đầm cổ co giãn, tay lỡ nhún bèo. Thêu họa tiết hoa phía trước và trên ống tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CA RÔ THÊU HỌA TIẾT HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng