ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

4786/049

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara

Đầm có cổ co giãn, trễ vai. Tay lỡ có bèo. Xếp chun nhún trên thân.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CA RÔ NHÚN CHUN KIỂU TỔ ONG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng