ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

2389/559

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara

Đầm cổ trụ, dài tay. Cổ tay cài khuy ngọc trai. Có hàng khuy ngọc trai ở vai.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng