ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 2

1198/071

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara

Đầm cổ tròn, dài tay. Xếp nếp ở eo, vạt bất đối xứng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM BURNOUT XẾP NẾP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng