ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3067/012

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo cổ chữ V, dài tay, gấu may cao thấp trước sau. Phía trước cài khuy, xếp li.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO VẠT CHÉO GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng