ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2142/007

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

Áo tunic dệt kim dáng rộng, cổ chữ V, tay sát nách. May viền màu tương phản.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO TUNIC PHỐI VẢI LƯỚI MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng