ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

1198/151

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara

Áo thun ba lỗ cổ tròn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO THUN BA LỖ VIỀN GÂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng