ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

7521/217

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara

Áo vải rũ cổ tròn, tay dài, thêu họa tiết và đính hạt cườm khác màu trang trí. Dáng xòe.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO THÊU HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH HẠT CƯỜM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng