ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

6895/051

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

Áo vải poplin, cổ tròn, dài tay. Vạt áo phía trước và sau lưng thêu họa tiết màu tương phản. Xẻ lưng có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO THÊU HỌA TIẾT MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng