ÁO SƠ MI TUA RUA Chi tiết

 

MÀU: Màu xám

5741/499

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara

Áo sơ mi tua rua, tay cánh dơi. Khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI TUA RUA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng