ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

7521/908

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Áo sơ mi dài tay, có hàng khuy cài ẩn dưới nẹp áo phía trước. Thêu họa tiết và có túi phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng