ÁO SƠ MI POPLIN CỔ CHẦN CHỈ NỔI Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

1031/810

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI POPLIN CỔ CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI POPLIN CỔ CHẦN CHỈ NỔI từ Zara

Áo sơ mi cổ trụ xẻ chữ V, dài tay. Gấu bất đối xứng.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI POPLIN CỔ CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI POPLIN CỔ CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI POPLIN CỔ CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng