ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

1971/063

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara

Áo sơ mi cổ ve lật, dài tay. Nhún bèo ngang đính ngọc trai phía trước ngực. Gấu bất đối xứng. Khuy cài phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng