ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

6048/518

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO từ Zara

Áo sơ mi cổ trụ, dài tay có khuy điều chỉnh. Khuy cài và túi phía trước. Đáp họa tiết ở gấu áo.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI LINEN HỌA TIẾT NGÔI SAO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng