ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5664/406

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara

Áo sơ mi vải linen, có mũ trùm đầu. Cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI LINEN CÓ MŨ TRÙM ĐẦU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng