ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh da trời

2058/018

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

Áo sơ mi may kiểu bất đối xứng, cổ có ve lật, cộc tay. Có hàng khuy cài phía trước, phối dải trang trí ở thân áo trước và sau.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI KẺ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng