ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

2077/623

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara

Áo sơ mi kẻ ca rô buộc nơ ở cổ. Tay dài phồng, cổ tay cài khuy. Cài bằng hàng khuy phía trước có vạt che.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI KẺ CA RÔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng