ÁO SƠ MI IN HỌA TIẾT CÓ NẸP CÀI KHUY NHÚN BÈO Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

1821/501

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi hàng đến nơi

Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI IN HỌA TIẾT CÓ NẸP CÀI KHUY NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI IN HỌA TIẾT CÓ NẸP CÀI KHUY NHÚN BÈO từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo sơ mi cổ tròn, dài tay, cổ tay phối viền màu nổi bật. Nẹp cài khuy phía trước ráp bèo nhún trang trí.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI IN HỌA TIẾT CÓ NẸP CÀI KHUY NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI IN HỌA TIẾT CÓ NẸP CÀI KHUY NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI IN HỌA TIẾT CÓ NẸP CÀI KHUY NHÚN BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng