ÁO SƠ MI HOA Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

3182/681

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI HOA từ Zara

Áo sơ mi in họa tiết, cổ ve lật. Tay lỡ, điều chỉnh được bằng khuy. Khuy cài và túi phía trước. Đáp họa tiết ở gấu.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng