ÁO SƠ MI HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương/Chàm

8574/557

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara

Áo sơ mi cổ Đức, cộc tay có gấu lật. Có túi ngực, cài khuy phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng