ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH TAM GIÁC Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3182/686

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH TAM GIÁC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH TAM GIÁC từ Zara

Áo sơ mi cổ trụ, cộc tay. Cài khuy phía trước, in họa tiết hình tam giác toàn thân.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH TAM GIÁC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH TAM GIÁC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH TAM GIÁC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng