ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

8342/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara

Áo sơ mi dài tay, cổ có ve. Khuy cài ở phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng