ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nhạt

6887/702

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG từ Zara

Áo sơ mi cổ Đức, cộc tay. Cài khuy phía trước, có một túi ngực. Họa tiết hình chim toucan.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM TU-CĂNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng