ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

6048/513

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC từ Zara

Áo sơ mi in họa tiết, cổ trụ, tay dài có khuy cài để điều chỉnh. Cài khuy ở thân áo và túi phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI HỌA TIẾT CHIM HỒNG HẠC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng