ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

8246/265

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara

Áo sơ mi denim cổ ve lật, dài tay. Măng sét cài bằng khuy bấm. Túi trước có nắp, cài bằng khuy bấm. Gấu đính quả bông trang trí. Cài trước bằng khuy bấm.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI DENIM GẤU ĐÍNH QUẢ BÔNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng